ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г. ПРОЕКТ N BGLD-1.007-0054

Обект на процедурата и място на изпълнение на услугата

Провеждане на обучения по 1) Писане на автобиография и мотивационно писмо и 2) Предприемачество по проект: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия в рамките на процедурата Малка грантова схема „Създаване на работни места“, с номер на договор № BGLD-1.007-0054, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по писане на автобиография и мотивационно писмо в област Благоевград, гр. Банско

Обособена позиция 2: Провеждане на обучения по предприемачество в област Благоевград, гр. Банско

Условия за получаване на поканата и документацията за участие – спецификации и допълнителни документи може да изтеглите от тук:

Документите са достъпни за изтегляне и на българския сайт на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия: https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014

Срок за подаване на оферти

Дата: 26.10.2023

Час: 17:00 ч.

 

Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г. ПРОЕКТ N BGLD-1.007-0054
Към началото