Наши проекти

Текущи

проекти

Разгледайте текущите проекти на Advanced Project Consulting Ltd. Екипът ни работи неуморно за осъществяването на тези инициативи, всяка от които е внимателно разработена, за да постигне пълноценно въздействие и да доведе до положителна промяна. Очаквайте новини за нашия напредък и бъдете част от трансформиращия успех. Заедно ние изграждаме едно по-светло бъдеще за всички.

Проект № BGLD-1.007-0054 "Подобряване на местното развитие на община Банско чрез създаване на нови работни места в АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕООД"

Проект № BGLD-1.007-0054 “Подобряване на местното развитие на община Банско чрез създаване на нови работни места в АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕООД” е трансформираща инициатива за насърчаване на растежа и създаване на перспективи пред местната общност.

Успешни

проекти

Адванст Проджект Консултинг ЕООД се отличава с дългогодишен опит в предоставянето на експертни услуги за управление на проекти и насърчаване на стратегически партньорства в рамките на авторитетни програми като Оперативните програми в България, Националния Иновационен Фонд, програмата Еразъм +, програми, финансирани от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм, схемата „Тюринг” и различни други инициативи на ЕС.
 

Разгледайте нашите успешни проекти, финансирани по различни грантови програми. Портфолиото ни представя разнообразни инициативи, всяка от които е насочена към специфични предизвикателства и възможности. Благодарение на нашия опит в управлението на проекти и грантовото финансиране, ние си сътрудничим с уважавани партньори, за да реализираме всички тези идеи. От насърчаване на социалното приобщаване до стимулиране на иновациите, нашите проекти са пример за ангажимента ни да постигнем положителна промяна в общностите, на които служим.

Запознайте се с нашите успешни начинания и вижте как нашата отдаденост към усъвършенстване проличава във всяко начинание.

Актуализираме секцията на сайта
очаквайте скоро 80%

Програми, по които имаме опит

Еразъм+

Схемата Тюринг

ФМ на ЕИП и НФМ

Националeн Иновационен Фонд

Оперативни програми в България

Различни програми и инициативи на ЕС

Готови ли сте за едно трансформиращо сътрудничество?

Разгърнете пълния си потенциал.

Ние ще помогнем да превърнете желанията и амбициите си в съвършенство и забележителни постижения.
Към началото