ЦПО "Профишънси"

Център за професионално обучение

От края на 2016 г. Адванст Проджект Консултинг ЕООД притежава Център за професионално обучение (ЦПО) „Профишънси“, който е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО), с лицензия № 2016121343. Той е специализиран в извършването на професионални обучения в областта на туризма и по-специално хотелиерство и ресторантьорство и бизнес администрацията.

Мисия

Мисията на Център за професионално обучение „Профишънси“ е да осъществява качествено професионално обучение, в съответствие с Държавните Образователни Стандарти и потребностите на пазара на труда. Основна цел на Центъра е да спомага за придобиване от желаещите на първоначална квалификация по професия или по част от професия и усъвършенстване на качеството ѝ, посредством непрекъснато овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри производствени практики.

Освен професионална квалификация по лицензираните професии, Центърът предоставя обучение по всички ключови компетентности и валидиране на професионални знания и умения. Част от портфолиото на ЦПО „Профишънси“ е извършването на корпоративни обучения в областта на хотелиерството и ресторантьорството в страната и чужбина, съобразени с последните тенденции в бизнеса.

Предимства

Водещи конкурентни предимства на Център за професионално обучение „Профишънси“ са:

Центърът поддържа партньорски взаимоотношения с висококатегорийни хотели и ресторанти, в които се провежда производствената практика на обучаемите лица. Тя има за цел да постави обучаемите в реални условия, където те могат да придобият знания за организацията и технологичните процеси в хотелиерството и ресторантьорството.

Готови ли сте за едно трансформиращо сътрудничество?

Разгърнете пълния си потенциал.

Ние ще помогнем да превърнете желанията и амбициите си в съвършенство и забележителни постижения.
Към началото