Адванст Проджект Консултинг

ПРЕВРЪЩАМЕ ПОТЕНЦИАЛА В СЪВЪРШЕНСТВО

Кои сме

ние

Адванст Проджект Консултинг ЕООД е доказан лидер в областта на професионалното образование и обучение и консултантската дейност.

Адванст Проджект Консултинг ЕООД e доставчик на обучение, организация за кариерно развитие, специализиранa в провеждането на учебни програми в различни квалификационни области и консултантска компания с основен фокус върху динамичните области на хотелиерството, ресторантьорството и бизнес администрацията.

Екип
Неразделна част от Адванст Проджект Консултинг ЕООД е ЦПО „Профишънси“, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Тази акредитация е доказателство за спазването на високи международни стандарти и признание.
 
Конкурентната ни експертиза се дължи на комбинацията от професионално ноу-хау, изключителен екип от над 30 високообразовани и опитни преподаватели и широка мрежа от уважавани партньорски организации.

Какво

правим

Посветени сме на това да подкрепяме успеха на нашите клиенти на всяка крачка от техния път, осигурявайки услугите, от които всяка организация има нужда. 

Неизменният ни ангажимент за постигане на високи резултати ни поставя на водещо място в направленията, в които работим, като ни дава възможност да формираме успешни кариери в бързо развиващия се сектор на услугите.

Проекти и програми

Експертни услуги за управление на проекти и партньорства в рамките на авторитетни програми като Оперативните програми в България, Националния Иновационен Фонд, Еразъм +, ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, схемата Тюринг и др.

Корпоративни обучения

Цялостни решения за корпоративно обучение, съобразени с уникалните нужди на организациите в секторите на хотелиерството, ресторантьорството, туризма и бизнес администрацията.

Консултантски услуги

Предоставяне на разнообразни консултантски услуги в подкрепа на организациите при постигане на стратегическите им цели и оптимизиране на дейността им.

Програма Таен клиент

Комплексна програма за тайни клиенти, в помощ на бизнеса за подобряване на обслужването на клиентите, идентифициране на области за оптимизация и оперативно усъвършенстване.

Препоръки

Имахме възможност да работим по няколко съвместни проекта и Адванст Проджект Консултинг ЕООД винаги постигаха отлични резултати. Те могат да изпълняват по няколко проекта едновременно и никога не правят компромис с качеството, точността и бързината. Винаги спазват крайните срокове. Надяваме се да продължим да работим заедно и занапред.
HRC Culinary Academy

Новини и публикации

Промяна чрез обучение в Банско: Създаване на качествени умения за трудова заетост и предприемачество

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г. ПРОЕКТ N BGLD-1.007-0054

Информационна среща по проект № BGLD-1.007-0054

Готови ли сте за едно трансформиращо сътрудничество?

Разгърнете пълния си потенциал.

Ние ще помогнем да превърнете желанията и амбициите си в съвършенство и забележителни постижения.
Към началото