Проект № BGLD-1.007-0054

Проект № BGLD-1.007-0054 "Подобряване на местното развитие на община Банско чрез създаване на нови работни места в АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕООД"

Срок на изпълнение: 13 месеца Крайна дата: 30.04.2024

Проект № BGLD-1.007-0054 “Подобряване на местното развитие на община Банско чрез създаване на нови работни места в АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕООД” е трансформираща инициатива за насърчаване на растежа и създаване на перспективи пред местната общност.

Мисията на Адванст Проджект Консултинг ЕООД винаги е била да дава възможност на хората и бизнеса да достигнат пълния си потенциал. С този проект извеждаме ангажимента си на следващо ниво, като си партнираме с EuroAcademy Consulting NUF – динамична организация, която се отличава с това, че стимулира положителната промяна и иновациите.

Благодарение на щедрата подкрепа и финансиране от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, ние разполагаме с ресурсите и вдъхновението да предприемем това предизвикателство за постигане на прогрес за местната общност. Партньорството ни е доказателство за стойността и значението на трансграничното сътрудничество за насърчаване на устойчивия растеж и укрепване на местните възможности.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се стимулира икономическото местно развитие и активността на безработни/неактивни лица от Община Банско.

Специфични цели на проекта:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Благодарение на финансиранете от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, ни се предоставя изключителната възможност да използваме експертния капацитет и познанията на EuroAcademy Consulting NUF. Техният отличен опит в управлението на успешни проекти както на регионално, така и на глобално ниво, ги прави безценен партньор в това начинание.

С EuroAcademy Consulting NUF до себе си ние сме готови да окажем положително въздействие върху местното развитие, като стимулираме иновациите и насърчаваме културата на непрекъснато усъвършенстване. Заедно изграждаме мостове между общностите, преодоляваме границите и оформяме по-светло бъдеще за община Банско.

Следете нашия уебсайт и социалните ни канали за актуализации, успешни истории и вдъхновяващи моменти, докато работим заедно, за да постигнем напредък в местното развитие и да създадем положителна тенденция, която да се отрази на цялата общност.

Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.
Към началото