Month: октомври 2023

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г. ПРОЕКТ N BGLD-1.007-0054

Обект на процедурата:
Провеждане на обучения по 1) Писане на автобиография и мотивационно писмо и 2) Предприемачество по проект: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия в рамките на процедурата Малка грантова схема „Създаване на работни места“, с номер на договор № BGLD-1.007-0054.

Към началото