Month: март 2023

Проект № BGLD-1.007-0054

С удоволствие обявяваме подписването на договор № BGLD-1.007-0054 за реализацията на проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“. Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия.

Към началото