Информационна среща по проект № BGLD-1.007-0054

На 27 април 2023 г. се проведе информационната среща за представяне на проект No BGLD-1.007-0054: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”.
Събитието се състоя в конферентната зала на Грийн Лайф Ризорт Банско и привлече значителен интерес от представители на всички целеви групи лица.
В рамките на срещата споделихме подробности за проекта и очакваните резултати, както и предстоящите обучения и събития. Представихме подробности за Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Норвегия и допринасянето за изграждане на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Отделихме специално внимание на нашите партньори от EuroAcademy Consulting NUF – норвежка компания, ангажирана в провеждането и промотирането на обучения и семинари.
Благодарим на всички участници за проявения интерес и активното им присъствие! Вашият ентусиазъм и ангажимент са ключови за успеха на проекта.
Следете нашата страница за актуализация на датите и местата за обученията, както и за друга полезна информация, свързана с проекта.

Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.

Информационна среща по проект № BGLD-1.007-0054
Към началото