Проект № BGLD-1.007-0054

С удоволствие обявяваме подписването на договор № BGLD-1.007-0054 за реализацията на проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“. Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия.
 
Основната цел на проекта е да се стимулира икономическото местно развитие и активността на безработни/неактивни лица от Община Банско.
 
Специфични цели на проекта:
1. Да се повиши икономическото и социално местно развитие в Община Банско, като се осигури възможност за заетост на 4 безработни/неактивни лица в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД.
 
2. Да се повиши и адаптира капацитета на местните работодатели, според съвременната икономическа обстановка, чрез предоставяне на специализирано обучение и възможност за прилагане/обмяна на добри практики и опит от Норвежки организации.
 
3. Да се повиши конкурентоспособността на безработните/неактивни лица от Община Банско, като им се осигури възможност за придобиване на нови знания и умения за ефективно излизане на пазара на труда.
 
Проектът стартира през март 2023 г., а обученията ще започнат от лятото на 2023 г.
Следете нашия сайт и фейсбук страницата ни за повече информация и подробности относно обученията и събитията, свързани с проекта!
 

Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.

Проект № BGLD-1.007-0054
Към началото