Author : Ekaterina Hristova

Промяна чрез обучение в Банско: Създаване на качествени умения за трудова заетост и предприемачество

Актуална информация за напредъка по проект No BGLD-1.007-0054: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г. ПРОЕКТ N BGLD-1.007-0054

Обект на процедурата:
Провеждане на обучения по 1) Писане на автобиография и мотивационно писмо и 2) Предприемачество по проект: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия в рамките на процедурата Малка грантова схема „Създаване на работни места“, с номер на договор № BGLD-1.007-0054.

Проект № BGLD-1.007-0054

С удоволствие обявяваме подписването на договор № BGLD-1.007-0054 за реализацията на проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“. Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия.

Към началото