Обект на процедурата и място на изпълнение на услугата

Провеждане на обучения по 1) Писане на автобиография и мотивационно писмо и 2) Предприемачество по проект: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия в рамките на процедурата Малка грантова схема „Създаване на работни места“, с номер на договор № BGLD-1.007-0054, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по писане на автобиография и мотивационно писмо в област Благоевград, гр. Банско

Обособена позиция 2: Провеждане на обучения по предприемачество в област Благоевград, гр. Банско

Условия за получаване на поканата и документацията за участие – спецификации и допълнителни документи може да изтеглите от тук:

Документите са достъпни за изтегляне и на българския сайт на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия: https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014

Срок за подаване на оферти

Дата: 26.10.2023

Час: 17:00 ч.

 

The contents of this document reflect the views only of the authors, and the Programme Operator of the Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups Programme cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г. ПРОЕКТ N BGLD-1.007-0054
Scroll to top