Адванст Проджект Консултинг ЕООД е фирма предоставяща:

  • професионално обучение в областта на хотелиерството и ресторантьорството,
  • корпоративни услуги за контрол, управление и развитие на фирми от хотелиерския бранш,
  • разработване и управление на проекти по европейски програми
  • и др.

Ние помагаме на заетите в хотелиерството и ресторантьорството в техния професионален път чрез създаването на кариерни пътеки посредством:

  • Провеждането на професионални квалификационни курсове.
  • Обучения по индивидуална програма. Провеждане на практически трейнинги, съобразени с последните изисквания на пазара на труд.

В допълнение, ние:

  • създаваме правила и стандарти по световен модел за осигуряване на ефективен бизнес;
  • прилагаме персонализиран подход към желаещите да опознаят в детайли спецификата на операциите в хотелиерската и ресторантьорската дейност;
  • разработваме стандарти и оперативни процедури, които се прилагат на място и спомагат за по-доброто управление и функциониране на собствеността.

Накратко, ние допринасяме за по-доброто представяне на бизнеса, чрез подобряване на основните и допълнителните услуги, за добавяне стойност на фирмения продукт.