Успешно завършване на проект № BGLD-1.007-0054

Успешно завърши проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“, Договор № BGLD-1.007-0054. Проектът, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Норвегия, целящ да подпомогне местното развитие чрез създаването на нови работни места и подобряване на уменията на работодателите и безработните в община Банско.

На 30 април 2024 г. в петзвездния Апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс се проведе заключителното събитие по проекта. Събитието събра на едно място представители на местната общност, участници в проекта и наши партньори от Euroacademy Consulting NUF. На събитието бяха представени постигнатите резултати и обсъдени идеи за бъдещи съвместни проекти.

Постигнати резултати

Проектът постигна значителни резултати в няколко ключови области:

 1. Създаване на нови работни места:
  • Разкрити са 4 нови длъжности: 2 бизнес консултанти и 2 технически сътрудници, осигурени за 12 месеца, като една от позициите е удължена с още 12 месеца.
  • Проведено е обучение и наставничество на новонаетите лица.
 2. Обучение на безработни и неактивни лица:
  • Проведено е обучение за писане на автобиография и мотивационно писмо, което подобри уменията на участниците за представяне на професионалните им знания пред бъдещи работодатели.
  • Успешно беше и проведеното обучение по предприемачество с акцент върху развитие на онлайн бизнес, насърчавайки стопанската инициатива и нови професионални начинания.
 3. Обучение на работодатели:
  • В рамките на проекта бяха организирани и проведени 100 учебни часа теоретична и практическа подготовка на тема „Стратегическо управление на човешките ресурси в предприятието“.
  • По време на обучението, експерти от Норвегия споделиха добри практики и опит в управлението на човешките ресурси.

Изразяваме нашата дълбока благодарност към партньорите ни от Euroacademy Consulting NUF за тяхната подкрепа, експертни знания и ползотворно сътрудничество.

Проектът „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“ успешно постигна своите цели и допринесе за икономическото и социално развитие на региона. Вярваме, че създадените партньорства и обменът на добри практики ще продължат да носят ползи и в бъдеще.

Очакваме с нетърпение нови съвместни проекти и възможности за допълнително подобряване на местното развитие и конкурентоспособността на община Банско.

Сърдечно благодарим на всички участници и партньори за тяхната отдаденост и усилия.

Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.

Успешно завършване на проект № BGLD-1.007-0054
Към началото